Vietnamese Chinese (Simplified) English Japanese Korean Russian

 

Xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình công nghiệp ...

Thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí : Offshore container, ...

 

- Máy hàn, máy nén khí, máy phát điện

- Thiết bị ...

Nam Phương Xanh đạt được chứng nhận hê thống quản lý chất ...

Container văn phòng 20 feet

Container văn phòng được ...

Đang cập nhật

Lãnh đạo Công ty TNHH Nam Phương Xanh nhận thức rõ tầm ...

Là nhà thầu với hơn ...

Đối tác khách hàng

Về chúng tôi

  • Video
  • Chứng nhận
  • Sứ mệnh
  • Tầm nhìn
  • Phòng ban
  • Công ty

Đang cập nhật

ISO

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Ban lãnh đạo : 

khanhnc@namphuongxanh.com.vn 
ngoc.pb@namphuongxanh.com.vn   -   0915 630 064

Dịch vụ cho thuê thiết bị :
haihau@namphuongxanh.com.vn     -   0917 527 547
Dịch vụ cho thuê nhân lực :
ledt@namphuongxanh.com.vn          -   0126 894 5152
Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị theo đơn đặt hàng :
phuongpt@namphuongxanh.com.vn  -  0986 820 844 
hangnga@namphuongxanh.com.vn   -  0907 879 588

Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí / thi công công trình :
duyennguyen@namphuongxanh.com.vn
0982 889 694

NamPhuongXanh Company

KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Tel.: +84 643 522 003 / 597 277 / 615 861

Fax : 0643 524 379

Email : info@namphuongxanh.com.vn ;

Hình ảnh hoạt động

hinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdong

Google Map