Vietnamese Chinese (Simplified) English Japanese Korean Russian

Chính sách An Toàn - Sức Khỏe - Môi Trường

chinh-sach-an-toan

Lãnh đạo Công ty TNHH Nam Phương Xanh nhận thức rõ tầm quan trọng của chính sách HSE và cam kết :

  1. Tuân thủ đầy đủ các luật định, quyết định, công ước, tiêu chuẩn liên quan của Việt Nam và Quốc tế về công tác đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường
  2. Xây dựng Hệ thống quản lý HSE, tạo ra môi trường làm việc an toàn nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại về con người, tài sản và môi trường.
  3. Phổ biết giáo dục ý thức, đảm bảo tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty nhận thức rõ, đầy đủ và tôn trọng việc thực hiện công tác HSE.
  4. Thực hiện, soát xét và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý HSE

Công tác An toàn-Sức khỏe-Môi trường (AT-SK-MT) là trách nhiệm hàng đầu của tất cả các cấp quản lý và của mỗi cá nhân lao động trong tập thể, là bộ phận quan trọng trong công tác quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại Nam Phương Xanh, mọi cá nhân đều được đào tạo an toàn định kỳ, có trách nhiệm trong mọi hành động để đảm bảo an toàn cho bản thân và đồng nghiệp, cùng lãnh đạo các cấp xây dựng và duy trì nền văn hóa An toàn- An ninh- Hiệu quả. Quy trình AT-SK-MT giúp mỗi thành viên làm việc cho công ty nhận biết mối nguy, phân tích rủi ro, phản ứng với mọi sự cố bất ngờ, nhờ đó thành công loại bỏ tai nạn.

 

 

- Máy hàn, máy nén khí, máy phát điện

- Thiết bị ...

Lãnh đạo Công ty TNHH Nam Phương Xanh nhận thức rõ tầm ...

Thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí : Offshore container, ...

Xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình công nghiệp ...

Đang cập nhật

Container văn phòng 20 feet

Container văn phòng được ...

Nam Phương Xanh đạt được chứng nhận hê thống quản lý chất ...

Là nhà thầu với hơn ...

Partner

With Us

  • Certification
  • Mission
  • Vision
  • Departments
  • Company

ISO

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Board of Directors

khanhnc@namphuongxanh.com.vn   -   0904 845 678
ngoc.pb@namphuongxanh.com.vn   -   0915 630 064

Equipment leasing division :
haihau@namphuongxanh.com.vn     -   0917 527 547
Human Services lease :
ledt@namphuongxanh.com.vn          -   0126 894 5152
Services provided materials and equipment orders :
phuongpt@namphuongxanh.com.vn  -  0986 820 844 
hangnga@namphuongxanh.com.vn   -  0907 879 588

Fabrication and mechanical products / construction :
duyennguyen@namphuongxanh.com.vn
0982 889 694

NamPhuongXanh Company

Dong Xuyen Industrial Zone, P. Rach Dua, Vung Tau

Tel.: +84 643 522 003 / 597 277 / 615 861

Fax : 0643 524 379

Email : info@namphuongxanh.com.vn ;

Photo gallery

hinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdonghinhanh_hoatdong